Hệ thống cửa hàng Thế Giới A Lô chấp nhận thanh toán bằng các hình thức sau:

1. Thanh toán tại cửa hàng

2. Chuyển khoản vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Trần Trung Kiệt

  1. Ngân hàng: NN&PTNT Chi nhánh Quận 7 – Số tài khoản: 6350205222783
  2. Ngân hàng: Vietcombank Chi Nhánh Quận 5 – Số tài khoản: 0071005647653
  3. Ngân hàng: BIDV Chi Nhánh Ba Tháng Hai – Số tài khoản: 14710000202258
  4. Ngân hàng: Techcombank – Chi Nhánh Phú Trung – Số tài khoản: 19028170362015
  5. Ngân hàng: ACB – PGD Kỳ Hòa: Số tài khoản: 57678